Lidičky... bavte se tu, kritizujte mě a klidně i poraďte. Posílejte nápady- co změnit nebo vylepšit!!!!!! A hlavně piště komentáře!!!! =D Předem děkuji! =)

Jak určítě svůj emoční typ?

23. ledna 2009 v 21:46 | Mofňa |  Psycho testy (Gilles Azzopardi)

Jak určtíte svůj emoční typ?

Před sebou máte popis třiceti situací. Vyberte z uvedených možností (a nebo b) tu odpověď, která se víc hodí k vaší osobnosti.


V knihovně po vás chtějí pokutu; máte zaplatit 200 korun, protože jste knihu nevrátili včas:
a) Byli jste tak zaneprázdnění, že jste ji zapomněli vrátit.
b) Když se oravdu ponoříte do toho, co čtete, zapomenete na všechno ostatní.

Přítel/kyně vám řekla něco, co vás zranilo. Řeknete si:
a) Ona si nikdy nedává pozor, jak její řeči zapůsobí na druhé.
b) Měla asi právě špatnou náladu.

Rozbili jste u tchýně neúmyslně vázu:
a) Myslíte si, že byla stejně ohavná.
b) Nabídnete se, že jí koupíte stejnou.

Najeli jste omylem do kaluže a pocákali chodce:
a) Řeknete si, že neměl stát na okraji chodníku.
b) Zastavíte a omluvíte se mu.

Přítel kvůli vám zmešká vlak:
a) Řeknete mu: Neměl jsi na mě čekat.
b) Pomyslíte si: Měl/a jsem vyrazit dřív z domova.

Manžel/ka vás dnes před odchodem do práce nepolíbil/a. Řeknete si:
a) Asi se na mě zlobí, protože sem se k jemu/ní včera večer nechoval/a dobře.
b) Má dneska důležitou schůzku.

Řekli jste svému příteli něco velmi nepříjemného:
a) Nesnášíte, jak si pořád jen stěžuje.
b) Byli jste tehdy nervózní.

Cítíte se vyčerpaně:
a) Nedokážete dostatečně odpočívat.
b) Měli jste výjimečně nabitý den.

Máte 5 kilo nadváhy a nemůžete se jich zbavit.
a) Myslíte si: Přitom se pořád hlídám.
b) Připouštíte, že zřejmě příliš jíte.

Váš šéf zpochybňuje vaši poctivost. Myslíte si:
a) Ten nevěří nikomu.
b) Asi čeká finanční kontrolu.

Člověk na něhož čekáte má půl hodiny zpoždění:
a) Dáte mu ještě 2 minuty a pak odejdete.
b) Pomyslíte si: Teď jsou pořád nějaké stávky dopraváků, nejspíš uvízl v zácpě.

Starší žena do vás na ulici vrazí. Pomyslíte si:
a) Ti důchodci si myslí, že si můžou dovolit všechno.
b) Měl/a jsem dávat větší pozor.

Jedete v autě se svým partnerem/svou partnerkou a on/a splete cestu. Řeknete:
a) Vždyť jsem přece povídala, že je potřeba zatočit doleva.
b) O nic nejde, za pár minut budeme na správném místě.

Prodavačka v obchode vám řekne, že oblečení ve vaší velikosti už nemají. Pomyslíte si:
a) V těch obchodech nikdy nemají co chci.
b) Neměla jsem s nákupem čekat až na slevy.

Patrner vám vyčítá, že k němu nejste dost něžní:
a) Jste toho názoru, že pro to také nic nedělá.
b) Právě na to nejste naladění

Už několik dní vaše dítě každé ráno smlouvá, aby nemuselo jít do školy:
a) Nechápete, jak můžete mít takové líné dítě.
b) Možná má nějaké potíže se spolužáky ze třídy.

Přítel na poslední chvíli zruší domluvenou večeři. Řeknete si:
a) Na něj se nedá nikdy spolehnout.
b) Asi neměl jinou možnost.

Partner zpochybňuje vaši věrnost. Řeknete si:
a) Žárlí na všechny okolo.
b) Možná jsem ho/ji trochu vyprovokoval/a.

Kolegyně z práce se v kanceláři náhle rozpláče. Pomyslíte si:
a) Už neví, co by dělala, aby si jí někdo všiml.
b) Asi má nějaké problémy doma.

Vánoce jsou:
a) Příležitost dávat a dostávat dárky.
b) Okamžiky velkého štěstí, hlavně pro děti.

Vaše tchýně se chce (už zase) pozvat k vám na nedělní oběd. Odmítáte:
a) Vyčtete jí, že si z toho chce dělat pravidlo.
b) Předstíráte, že už máte něco domluveného.

Zastaví vás policista a obviní vás, že jste jeli na červenou. Řeknete mu:
a) Vůbec ne, vždyť nebyla ani oranžová.
b) Mrzí mě to, neudělal/a jsem to schválně.

Když je úplněk:
a) Necítíte nic zvláštního.
b) Nejste v úplně normálním rozpoložení.

Trávíte den o samotě:
a) Využijete toho a uděláte si pořádek ve věcech.
b) Máte aspoň čas zabývat se sami sebou.

Když žijete v páru, je normální:
a) Moci jít na večeři s bývalým pratnerem, aniž by z toho bylo doma drama.
b) mít každý své koníčky.

Když vaši přátelé mluví o práci, někdy jim závidíte, protože:
a) Nemusejí si dělat žádné starosti.
b) Mají i přes své zaměstnání rodinný život.

Změnili byste zaměstnání, abyste zístali:
a) Větší kancelář.
b) Zajímavější práci.

Nejlepší způsob, jak si uchovat dobré zdraví, je:
a) Dávat na něj stále pozor.
b) Cítit se dobře ve vlastním těle.

Když vám šéf něco důrazně vyčte:
a) Řeknete mu také něco do plic.
b)Jdete pryč a počkáte, až se uklidní.

Velká láska:
a) Bývá často jen iluze.
b) Tu spolu ti dva budují každý den.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vaše skóre
Spočítejte, kolik jste nasbírali odpovědí a a b, a vyhledejte si odpovídající popis citové složky vaší osobnosti


1-12 odpovědí b: inhibovaný typ

Smysly
Všechno má v neuronech, málo zapojuje smysly.
Nevnímá příliš své tělo a nevěnuje poroznost pocitům. Citlivý je především na vizuální podněty. Neobvyklými podněty jiného druhu se cítí spíš ohrožený. Ví přesně, co má rád (spíše fádní věci) a co rád nemá (toho je hodně, někdy mívá až fobii). Vyhovuje mu téměř "sterilní" svět, víceméně uzavřený před něčím novým. Dává přednost užitečnému před příjemným. V sexu má také sklony dusit své pocity, snadno ho něco znechutí a raději se nevydává do neznámých oblastí. Absence sexuální touhy nebo dlouhá obstinence ho neděsí. Není to pro něho příliš důležité a dokáže se bez toho obejít, stejně jako bez dalších slastí. Jeho potrava i rozkoše jsou spíše duševního nebo kulturního rázu (často je fanatický čtenář) nebo povahy čistě praktické (uspokojení z práce).

Vášeň
Těžko bychom z něj udělali fanatika. Staví se k věcem spíše flegmaticky. Čelí životu s klidným odstupem, který málokdy něco naruší. Jeho fiziologií by mohlo být "žít a nechat žít". Není typem, který by se bil za svou pravdu nebo prosazoval svá přání. A když už se náhodou v něčem angažuje, jedná se spíš o něco konkrétního než o ideologii. Prohlašuje, že nikdy (nebo téměř nikdy) neprožívá silné emoce, a navenek také tak působí. Nereaguje příliš na lichotky nebo na kritiku. Nestává se mu, že by ho někdo z ničeho nic začal neodolatelně přitahovat. Objekty jeho zájmu jsou spíše stabilní. Je vytrvalý ve svých citech, myšlenkách i plánech. Co se týče milostných vztahů, žení (nebo vdává) se častěji z rozumu. Nedůvěřuje náhlým vzplanutím, nebývá zaslepen vášní. Chce si zachovat kontrolu. Své vztahy si potřebuje vybudovat postupně krok za krokem a založit je trvalém spříznění.

Citovost
Je spíše pragmatický než skutečně citový. Citová stránka u něj nestojí na prvním místě. Není z těch, jehož dojímají osudy druhých (nemá soucit ani sám se sebou), a také by neronil slzy pro nic za nic. Neznamená to, že by neměl žádné city, vyhrazuje si je však jen pro určité lidi a situace. Jinak se snaží být vzorem objektivity a logiky. I ve vztazích s blízkými lidmi především přemýšlí. Nemá psychologické vlohy, chybí mu empatie, postrádá intuici. Má sklony příliš zapojovat rozum, být velmi kritický. Své city neinvestuje, pokud si není jistý, že jeho lásku bude opětována. Příliš se neprojevuje, a tak se mu nedaří dávat na jevo své city. Ani hlubokém milostném vztahu se úplně nezbaví studu, který mu zabraňuje být spontální a bez výhrad se druhému oddat.13-22 odpovědí b: integrovaný

Smysly
Je se sebou poměrně spokojený. V jeho případě duch i tělo dobře spolupracuje. Má "tělesné vnímání". Jeho smysly jsou pro něj zdrojem mnoha potěšení. Umí si života užívat, těšit se z příjemných okamžiků. Nepohrdne ani tou nejprostší radostí. V oblasti smyslových prožitků je tolerantní (ocení kontraststy, různorodost, změnu) a solidní. Občas to pochopitelně přežene (v jídle, sexu..), ale je spíše temperamentní a požitkářský než nenasytný. Zajímají ho všechny prožitky, ale nebaží po "pominutí smyslů" a nedovolí choutkám ani slastem, aby ovládaly jeho život. Tělo nebo smysly ho zradí jenom zřídka. Dokáže dobře odhadoval lidi a situace. Po sexuální stránce je jednou dole, jednou nahoře jako většina lidé, ale příliš dlouhou abstinenci by nesnesl. Nedovede si představit život bez sexu a už vůbec ne lásku bez touhy.

Vášeň
Více akcí než vášně. Prožívá návaly emocí, lásky na první pohled. Je schopen se nadchnout, podlehnout sympatiím nebo náhlým touhám, zapálit se pro nějakou myšlenku nebo projekt. Rozhodně není vlažný a bez zájmu, ale jeho vášně mají svou hranici. Není to monomaniak. Nikdy nemívá všechna želízka v jednom ohni. Může někoho nebo něco zbožňovat, ale nechová se jako posedlý, když o to přijde. Z neúspěchu, rozčarování nebo milostného zklamání se většinou dostává dobře. Neprožívá sebelítost a nežije ve vzpomínkách.

Citovost
Je spíše sentimentální než objektivní. Má subjektivní, intuitivní přístup k lidem a situacím. Upřednostňuje svůj "čich" a odhad před logikou. V každodenním životě jedná spíše v souladu se svými osobními hodnotami a motivacemi, než aby se rozhodoval podle praktických kritérií nebo osobních zájmů. Nejdůležitější je osobní vztah. Když je ve skupině, vždycky umí dobře poradit, dovede naslouchat a rozsuzovat. Dokáže si představit sám sebe na místě jiného člověka, dokáže se vcítit do jiných pocitů. Umí vnímat nálady druhých a vycítit jejich reakce. Jejich problémy ho zřídka kdy nechají chladným. Naproti tomu se v konfliktních situacích necítí dobře. V milostném vztahu staví na přední místo něhu a každodenní souhru citů.

23-30 bodů b: typ excitovaný

Smysly
Je velmi smyslný. Mluví nejdříve jeho tělo, jeho smylsy mu hrají dostlova symfonie. Je prožitkář a chce ochutnat všechno, co zalahodí jeho smyslům. Oddává se často svým choutkám, aniž by byl schopen dohlédnout dál než k chvilkovému požitku. Špatně sníší flustraci. Všechno chce hned, za každou cenu. Protože všechny své touhy nemůže uspokojit, mívá často pocit, že mu něco chybí, a tak si nic neodřekne. Sexualita v jeho životě zaujímá ústřední místo- bez sexu se nemůže obejít, nebo rozhodně ne příliš dlouho. Mítá sklon zaměňovat touhu za lásku a představuje si city tam, kde jde jen o silné přožitky.

Vášeň
Magnetická přitažlivost, návaly nadšení... takové neodolatelné vášně jím často zmítají. Většinou žije ve stavu neustálého napětí. Snadno si vybuduje závislost, závislý je i intelektuálně a citově. Má až nutkavé touhy, když však kýžené objekty získá, často ztrácí zájem. Rutina ho rychle znudí. Neustále baží po něčem novém, po stimulaci a silných požitcích. Má sklon všechny situace, vztahy, všechno co se mu přihodí, velmi dramatizovat. Všechno dovádí do extrémů. Přehnaně se idelalizuje, upadá do silných depresí. V jeho partnerském životě se často uplatňuje princip hádka-usmíření.

Citovost
Také jeho city bývají přehnané, nechává se ovládat emocemi a citově vydíra ostatní lidi. Na city ho druzí snadno dostanou. Jeho široké srdce se nad vším hned rozlítostní. Je velmi otevřený, a to i k lidem, které příliš nezná. Jeho reakce- ať už pozitivní, nebo negativní- bývají často přemrštěné. Je velmi citlivý na vnější události. Dává najevo velkou sebejistotu, ale ve skutečnosti si příliš nedůvěřuje. Na jedné stran se necítí dobře, když není středem pozornosti. Na straně druhé však přehnaně reaguje na kritiku. V milostných vztazích bývá spíše egocentrický. Věří, že druhému dává hodně, ale často jím zmítají pocity závisti a žárlivosti.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí můj web?

Líbí se mi! 33.3% (6)
Celkem ujde! 44.4% (8)
Ne, nelíbí se mi! 22.2% (4)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Doufám, že jste se tu bavili, našli jste to, co jste hledali a nijak jsem vám nepoškodila zdraví. Nashledanou příště! =))